Cursusadministratie en Privacy 

Op de cursusnota die u ontvangt staan de volgende gegevens:

·         uw naam, adres, postcode en woonplaats;
·         de datum van de cursus;
·         een korte omschrijving van de cursus;
·         een omschrijving van eventueel geleverde materialen;
·         de kosten van de cursus;
·         de wijze van betaling van de cursus. 

Deze gegevens moet ik vastleggen op basis van mijn wettelijke administratieplicht en deze gegevens bewaar ik niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Omdat ik als erkend instructeur voor een aantal technieken cursussen verzorg, houd ik een administratie bij van cursisten die bij mij een cursus hebben gevolgd of willen volgen. Deze administratie bevat:

- Uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- Uw mailadres en telefoonnummer
- Een beschrijving van de gevolgde of te volgen cursus
- De datum van de gevolgde of te volgen cursus 

Deze gegevens bewaar ik zolang de erkenning van het certificaat geldig is, plus een termijn van maximaal twee jaar. Deze registratie is nodig om zicht te kunnen houden op de bevoegdheid en de kwaliteit van de afgestudeerde therapeuten in het kader van de WKKGZ.

Het mailadres gebruik ik om ex-cursisten op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen en de mogelijkheden hun kennis up to date te houden.