FAQspiertest


Hoe gaat dat eigenlijk, spiertesten?
Bij het spiertesten wordt een arm (of been) van de cliënt in een zodanige uitgangspositie gebracht dat één bepaalde spier wordt geïsoleerd. De tester oefent daarop een zachte druk uit om te kijken of de spier voldoende energie heeft om die te weerstaan. Wanneer de spier deze zachte druk niet kan weerstaan wordt de test 'zwak' genoemd en is er sprake van een onbalans.praktijkruimte okt 2018 

 Kan ik bij een behandeling mijn kleren aanhouden?
Ja, alleen de schoenen gaan uit; meestal ligt u gekleed op de behandeltafel; maar de behandelingen kunnen ook zittend of staand plaatsvinden, wat u wilt.

 Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
 In de regel is een beperkt aantal behandelingen nodig. Na 3 behandelingen bekijken we samen of er voldoende vooruitgang geboekt is om te stoppen, of dat we nog  meer sessies nodig hebben, of dat het zinvoller is om door te verwijzen. Uiteraard altijd in overleg.

Meestal kunt u na een klein aantal behandelingen weer vooruit en komt u als u wilt evt. na een aantal maanden nog eens terug voor een behandeling.

Op welke tijden is de praktijk geopend?
De praktijk is geopend tussen 9.00 en 18.00 uur op kantoortijden, op donderdag  en vrijdag gesloten.
Op maandag en woensdag heeft Els Jansen praktijk. Op dinsdag Renate Huisman van Praktijk Ezenci .
Het maken van een afspraak liefst via de afspraakbutton op de homepage, of telefonisch (tel. 026-361 8839). Bij voorkeur tussen 8.30 en 9.00 uur of tussen 13.00 en 13.30 uur. Of spreekt u de voicemail in, dan wordt u teruggebeld.

Is er een wachtlijst?
Meestal kunt u vrij snel na aanmelding terecht; soms duurt het wat langer. U kunt in de online agenda zelf een afspraak inplannen.
Wilt u eerder geholpen worden, stuur dan een berichtje of een What'sAppje via 06 17155265 (Els) of bel met 026-361 8839, dan komt u op de reservelijst.
Check geregeld de agenda; er vallen regelmatig afspraken uit!

Hoe lang duurt een behandeling?

Een behandeling duurt ongeveer een uur; het eerste consult is meestal iets langer.

Worden de kosten door de zorgverzekering vergoed?
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten kinesiologie in de aanvullende polis. Bij twijfel, informeer bij uw verzekeraar!
Op de website van LVNT vindt u actuele gegevens van vergoedingen kinesiologie in 2024 door de zorgverzekeraars.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend; informeer bij uw zorgverzekeraar!
NB: Vergoeding van de consulten staat los van het eigen risico!

Op de contactpagina staan mijn registratiegegevens.
Voor de contactgegevens van Renate kunt op haar website terecht.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor een consult bedragen € 90,-- voor een consult van 1 uur, met een kort digitaal verslag. Een kort consult van een half uur kost € 46,-

pin-logo

Graag contante betaling of betaling per pinautomaat.Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
Ik wil graag dat u tevreden bent over uw kinesiologisch consult. Toch loopt het soms anders en dat vind ik erg vervelend.
Ik hoop dat u zich tot mij wendt wanneer dit onverhoopt het geval mocht zijn, zodat wij er over kunnen praten.
Komen wij er samen niet uit, dan kunt u de volgende klachtenprocedure volgen. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVNT ,de koepelorganisatie RBCZ, en de Geschillencommissie van SCAG, waar uw klacht verder kan worden behandeld.

Wat is er op het gebied van Privacy geregeld?
Libra heeft een privacy reglement opgesteld voor cliënten van de praktijk.
Bij het eerste consult wordt u gevraagd een Privacyverklaring te tekenen, waarin u verklaart op de hoogte te zijn van welke persoonsgegevens Libra gebruikt en dat u ermee akkoord gaat dat u een factuur van de behandeling en, indien gewenst, een kort verslag per email ontvangt.
Ook ontvangt u ter ondertekening een Behandelovereenkomst.

Voor cursisten is er ook privacy reglement voor cursisten.